Slideshow (100%x100%)

 

 

OSAAVASSA Suomessa ymmärretään, että koulutus on kansakuntamme hyvinvoinnin pohja. Sen varaan voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta niin itsellemme kuin globaalisti. Koulutuksen perusrahoitusta kasvatetaan ja opettajien järjestelmälliseen perus- ja täydennyskoulutukseen satsataan. Korkeakoulupolitiikkaa rakennetaan uudelleen vastaamaan globaalisti opiskelijoiden tarpeisiin ja toisaalta mahdollistamaan innovaatioiden kehittämisen. Osaavassa Suomessa tunnistetaan jokaisen osaaminen.