Helenansanoja

#HämeenHelena
#TurvallinenTulevaisuus

 

Helenansanoja

 • Hämeenlinnassa asuu liki 20 000 yli 65-vuotiasta. Vuoteen 2040 mennessä, yli 85-vuotiaiden osuus väestöstä kaksinkertaistuu. Kun hyvinvointialueet aloittavat, siirtyvät myös ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tehostettu palveluasuminen, omaishoito ja kotihoito alueen hoidettavaksi. Kunnille jää kuitenkin merkittävä tehtävä huolehtia kuntalaistensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja myös asumisesta. Ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisen suunnitelmallinen toteutus on aivan keskeistä, jotta ikäihmisten osuuden kasvaessa vältytään raskaampien tukitoimien kasvusta samassa suhteessa. 

  Ikäihmisille suunnattu Meikä asuu, missä haluu -hankkeen kysely tuotti arvokasta tietoa ikäihmisten odotuksista asumisen suhteen. Hyvä terveys, turvallinen koti ja tuttu naapurusto nousivat kyselyssä keskiöön (Arjessa mukana 2/2022). Mahdollisten ongelmien ennakointi tulisi saada brandättyä houkuttelevaksi, jotta toimeen tartuttaisiin terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi silloin, kun voimavaroja toimia on vielä hyvin jäljellä.

  Terveyden edistäminen vaatii jokapäiväiseen elämään liittyviä toimia. Ei mitään kummallisia kommervenkkejä, vaan arkiliikuntaa ja myös tietoista voima- ja tasapainoharjoittelua. Itse ei tarvitse liikkeitä keksiä, vaan voitas.fi sivulta löytyy runsaasti tietoa yli 65-vuotiaiden liikkumista tukemaan. Kaupungin tehtävä on pitää huolta monipuolisista liikuntamahdollisuuksista sekä kulkuväylien turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Tämä palvelee myös vammaisia ja lapsiperheitä. Kaupungin esteettömyysohjelman (https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/organisaatio/esteeton-hameenlinna/) tavoitteisiin tulee päästä vuoteen 2025 mennessä.

  Turvallinen asuminen vaatii sekin ennakkosuunnittelua. Muistisairauksien lisääntyminen, liikkumisen vaikeutuminen, pihatöistä selviäminen ym. ovat asioita, joihin varautumisessa tulisi olla sekä pitkän että lyhyen tähtäimen tavoitteet. Ohjausta, neuvontaa ja myös uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan. Kaupungin tulisikin miettiä, miten tuota ohjausta neuvontaa olisi parasta toteuttaa. Uudenlaisena avauksena pohdin mahdollisuutta organisoida alueellista talonmiestoimintaa yhteistyössä kaupungin kiinteistöistä huolehtivien tahojen kanssa. Tämä tukisi omakotitaloissa asuvien ikäihmisten selviytymistä arjessa. Korjausrakentamista tarjoavat yritykset voisivat ottaa ikäihmisten tuen ja neuvonnan osaksi rakennuspalveluitaan.

  On ensiarvoisen tärkeää. että otamme kunnissa vakavasti turvallisen asumisen ja elinympäristön varmistamisen tehtävän, jotta ”meikä voi asuu, missä haluu” mahdollisimman pitkään.

   

  Kirjoita artikkeli tähän...

  Tagit: #turvallisuus  
    Takaisin
 •   Arkisto